کروکی آنلاین
باسكولت تجاري و صنعتي
توزين فروشنده باسكول الكترونيكي
باسكولت تجاري و صنعتي
دوشنبه ، ۳۰ آذر ۱۳۹۴
اين دستگاه توزين با ساختار فلزي يكپارچه, طراحي جديد, مناسب براي توزين مواد مختلف در صنايع نساجي, غذايي, شيميايي, دارويي و. . . مي باشد.
توزين فروشنده باسكول الكترونيكي
باسكول كفه اي
دوشنبه ، ۳۰ آذر ۱۳۹۴
اين دستگاه در ابعاد 1×1متر تا 3×3متر و در ظرفيت هاي 1 الي 40 تن جهت توزين در واحد هاي توليدي, انبار ها و ميوه فروشي ها و صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد . دقت توزين اين دستگاه بسته به ظرفيت آن از 200 تا 2000 گرم مي باشد.
توزين فروشنده باسكول الكترونيكي
باسكول جاده اي روي زمين
دوشنبه ، ۳۰ آذر ۱۳۹۴
باسكول جاده اي روي زميني
توزين فروشنده باسكول الكترونيكي
باسكول جاده اي
دوشنبه ، ۳۰ آذر ۱۳۹۴
باسكول وسيله اي است كه وسايل نقليه جاده اي اعم از كاميون , تريلر و كمرشكن را در يك مرحله و با استفاده از اثر جاذبه زمين توزين مي كند.
توزين فروشنده باسكول الكترونيكي