اطلاعات تماس
شهر : تهران
آدرس : بومهن - شهدای بومهن(کوچه طلایی) انتهای کوچه - ده بومهن - خیابان سلطان مطهر - جنب امامزاده - روبروی سوپر مهدی - خانه بهداشت ده بومهن
تماس با ما