درباره ما

مرکز بهداشت بازه شیخ

شهر : خراسان رضوی

اطلاعات تماس
شهر : خراسان رضوی
تلفن :
آدرس : مشهد-جاده سرخس –انتهای خیابان پوریا سینا –انتهای بازه شیخ - مقابل دبیرستان دخترانه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد