درباره ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و تشخیص طبی و آسیب شناسی تشریحی بقراط

شهر : تهران

اطلاعات تماس
شهر : تهران
تلفن :
آدرس : انتهای خ پیروزی-روبروی خ پنجم نیروی هوائی – ساختمان گلبرگ
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد