کروکی آنلاین
حضور هنرمندان در رستوران طهران پاریس
حضور هنرمندان در رستوران طهران پاریس
دوشنبه ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
چند عکس از حضور برخی هنرمندان سرشناس در رستوران طهران پاریس ( سعادت آباد )