کروکی آنلاین
حضور هنرمندان در رستوران طهران پاریس
درباره ما

رستوران طهران پاریس ، رستورانی همراه با غذاهای ایرانی و فرانسوی
این رستوران تحت قرارداد با LENOTRE فرانسه می باشد

شهر : تهران

حضور هنرمندان در رستوران طهران پاریس
دوشنبه ، ۲۳ فروردین ۱۳۹۵
چند عکس از حضور برخی هنرمندان سرشناس در رستوران طهران پاریس ( سعادت آباد )