مؤسسه نظم آفرینان سبز


حجت اله موحدی نژاد
  • 4226
    بازدید
 
مؤسسه نظم آفرینان سبز
درباره ما

گماشتن نگهبانان آموزش دیده این موسسه درمحل کار یا محل سکونت مزایای چشم گیری برایتان به ارمغان می آورد

شامل :

1- حفاظت از جان و مال و خانواده

2- جلوگیری از تخلفات و جرائم مانند: سرقت ، درگیری و سایرموارد

3- امداد رسانی درزمان وقوع حوادث غیر مترقبه مانند : آتش سوری و زلزله ..

4- برخورد شایسته با مراجعه کنندگان

شهر : تهران

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد