درباره ما

موسسه کیش مهر در اولین سالهای فعالیت خود با شناسایی نیازهای کشور و جامعه در حوزه آموزش زبانهای خارجی تمرکز فعالیت‌های خود را روی ارائه آموزش بصورت توجه در کیفیت آموزش متمرکز نموده است. با گذشت زمان و پر رنگ تر شدن نقش آموزش زبان‌های خارجی و ضرورت بهره مندی از منابع و کتب و آموزش سایر زبانها مراجعه به این مرکز فزونی یافت. کادر علمی این مرکز متد‌های مختلف آموزشی را از نقاط ضعف یا قوت مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

با وجود ده‌ها هزار زبان آموز فارغ التحصیل از این مرکز و وجود هیات علمی جوان که از صاحب نظران و متخصصین می‌باشند، این مرکز هم اکنون درحال ارائه خدمات با هدف افزایش کیفیت با بهره‌مندی از جدیدترین متد‌های آموزشی در انتقال مطلب به داوطلبان است که خود از وجوه تمایز آن می‌باشد.

رضایت زبان آموزان و احساس کامیابی داوطلبین انگیزه و داعیه بیشتری برای مدیران و اعضای هیات علمی این مرکز و پرسنل و کارشناسان فراهم نموده است.آموزش زبان های خارجی

انگلیسی ، فرانسه و آلمانی

شهر : تهران