• 729
    بازدید
 
سینما شکوفه
درباره ما

3 سالن نمایش این سینما متعلق به موسسه فیلمیران می باشد. و در سال 1388 توسط موسسه سینما شهر بازسازی شده است. نام سینما پس از بازگشایی مجدد از سینما ملت به پردیس سینمایی شکوفه تغییر کرد.

شهر : تهران

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد