• 848
    بازدید
 
سینما ناهید
درباره ما

دارای 5 سالن نمایش مالکیت سینما : شرکت نمایشگران پرده نقره ای

شهر : تهران

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد