• 3159
    بازدید
 
قالیشویی صادقیه
درباره ما

مشتری مهم ترین ناظر بر فعالیت های ماست.

مشتری در کار ما یک هدف زودگذر نیست بلکه مشتری هدف و غایت همه اقدامات ماست.

او یک فرد خارجی در سازمان ما محسوب نمی شود بلکه مشتری جزئی از سازمان ماست.

ما با خدماتی که به مشتری ارائه می نماییم به او لطف نمی کنیم بلکه او از این طریق فرصتی برای ادامه کار به ما می دهد و در حق ما لطف می نمایند.شماره تماس : 44445594 - 44454908 - 44423364

44327604 - 44327605 - 44808351 - 44469541 - 66066391شماره تلفن همراه: 09122270931 - 09121069332 - 09351089332

شهر : تهران

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد