کروکی آنلاین
بازرسی و تست جوش
سوله سازی- اجرا یانواع اسکلت فلزی- سازه صنعتی و ساختمانی
درباره ما

شرکت مهندسی پرتوگران صنعت خیام آمادگی خود را جهت همکاری با شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه های طراحی- مشاوره- اجرا- نظارت: سوله سازی- سازه های صنعتی- ابنیه های سنگین- مخازن دو جداره و تحت فشار- انواع پل ها- راه اندازی تاسیسات صنعتی- بازرسی و تست جوش- ضخامت سنجی- تهیه انواع دستوالعمل های جوشکاری

شهر : خراسان رضوي

بازرسی و تست جوش
یکشنبه ، ۴ مرداد ۱۳۹۴
بازرسی و تست جوش (خطوط لوله- مخازن- سازه های صنعتی- ابنیه....)
بازرسی ( ......VT-PT-MT-UT)
سوله سازی- اجرا یانواع اسکلت فلزی- سازه صنعتی و ساختمانی
پروژه های صنعتی
یکشنبه ، ۴ مرداد ۱۳۹۴
اجرا پروژه های صنعتی
سوله سازی- اجرا یانواع اسکلت فلزی- سازه صنعتی و ساختمانی
سوله سازی
یکشنبه ، ۴ مرداد ۱۳۹۴
ساخت انواع سوله سبک و فوق سبک
سوله سازی- اجرا یانواع اسکلت فلزی- سازه صنعتی و ساختمانی
ساخت اسکلت های ساختمانی و صنعتی
یکشنبه ، ۴ مرداد ۱۳۹۴
ساخت انواع اسکلت فلزی
سوله سازی- اجرا یانواع اسکلت فلزی- سازه صنعتی و ساختمانی
ساخت اسکلت های ساختمانی و صنعتی
یکشنبه ، ۴ مرداد ۱۳۹۴
ساخت انواع اسکلت فلزی
سوله سازی- اجرا یانواع اسکلت فلزی- سازه صنعتی و ساختمانی