درباره ما

برگزاری دوره های آموزش زبان ، ترمیک ، IELTS , ... با رویکرد critical pedagogy توسط دکتر سعیدی و اساتید مجرب در مرکز آموزش فاخر
برگزاری دوره های زبان آلمانی
برگزاری دوره های زبان انگلیسی

شهر : تهران

اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد