• 609
    بازدید
 
سفارش آنلاین غذا بیرجندی فود
کروکی آنلاین
چلو کباب کوبیده
سفارش آنلاین غذا بیرجندی فود
درباره ما

سفارش آنلاین انواع غذاهای آماده
ساندویچ
پیتزا و ....

شهر : خراسان جنوبی

چلو کباب کوبیده
سه شنبه ، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
12000 تومان
سفارش آنلاین غذا بیرجندی فود
مرغ بریانی
سه شنبه ، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
13000 تومان
سفارش آنلاین غذا بیرجندی فود