مرتب سازی بر اساس
فاصله
موسسه روزنامه دنیای اقتصاد

موسسه روزنامه دنیای اقتصاد


تهران
کتاب خانه هفت چنار

در زمینی به مساحت۱۰۵مترمربع در بوستان ناظمی قرار دارداین كتاب خانه با بخش های مرجع، كودك و نوجوان، نشریات و سالن...


تهران
موسسه روزنامه جوان

موسسه روزنامه جوان


تهران
کتاب خانه علامه امینی

برگزار جلسات مثنوی خوان، روانشناسی و نمایشگاه کتاب


تهران
موسسه روزنامه نود

موسسه روزنامه نود


تهران
کتاب خانه قیصرامین پور

تعداد کتاب ها کتاب خانه ۱۸۹۴۳تعداد اعضا۹۵۰ و ظرفت ۱۰۵نفر میباشد.


تهران
موسسه روزنامه کار و کارگر

موسسه روزنامه کار و کارگر


تهران
کتاب خانه هنگام

تعداد اعضا ۱۰۵۰ تعداد کتاب ها -کتاب خانه۱۱۲۲۵ م باشد.


تهران
موسسه روزنامه جمهوری اسلامی

موسسه روزنامه جمهوری اسلامی


تهران
کتاب خانه کتاب خانه اندیشه

تعدادکتاب های کتاب خانه ۳۷۷۷۲ظرفیت ۲۰۰نفر و تعداد اعضا ۲۱نفر میباشد.


تهران
تبلیغات