مرتب سازی بر اساس
فاصله
کتاب خانه هفت چنار

در زمینی به مساحت۱۰۵مترمربع در بوستان ناظمی قرار دارداین كتاب خانه با بخش های مرجع، كودك و نوجوان، نشریات و سالن...


تهران
کتاب خانه علامه امینی

برگزار جلسات مثنوی خوان، روانشناسی و نمایشگاه کتاب


تهران
کتاب خانه قیصرامین پور

تعداد کتاب ها کتاب خانه ۱۸۹۴۳تعداد اعضا۹۵۰ و ظرفت ۱۰۵نفر میباشد.


تهران
کتاب خانه هنگام

تعداد اعضا ۱۰۵۰ تعداد کتاب ها -کتاب خانه۱۱۲۲۵ م باشد.


تهران
کتاب خانه کتاب خانه اندیشه

تعدادکتاب های کتاب خانه ۳۷۷۷۲ظرفیت ۲۰۰نفر و تعداد اعضا ۲۱نفر میباشد.


تهران
کتاب خانه کتاب خانه تلاش

تعداد کتاب های کتاب خانه۱۰۱۴۴۴ و تعداد اعضای آن ۲۲۹ نفر می باشد.


تهران
کتاب خانه امام خمینی (ره)

تعداد کتاب های کتاب خانه ۳۰۴۱۰ تعداد اعضای آن ۱۵۸۳ و ظرفیت آن ۴۰ نفر است.


تهران
کتاب خانه فجر

این در سال ۱۳۷۶ در زمینی به مساحت ۵۵۰ متر مربع در یک طبقه افتتاح گردید و درسال ۱۳۸۰ به سازمان واگذار گردید.این مجهز...


تهران
کتاب خانه استاد مهرآّباد

کتابخانه های عمومی و خانه فرهنگ مهرآباد در ۱۳ آبان ۱۳۷۵ به مناسبت روز دانش آموز افتتاح گردید.این مرکز در ناحیه۲...


تهران
کتاب خانه استاد حکیمی

استاد حکیمی واقع در فرهنگسرای نوجوان با مساحت ۳۸۰ متر مربع دارای سالن مطالعه ۱۲۰نفری و تعداد ۱۴۲۱۳ جلد کتاب می...


تهران
تبلیغات