• 787
    بازدید
 
دفتر وکالت و ترجمه رسمی کانون
درباره ما

دفتر وکالت و ترجمه رسمی کانون با مدیریت محمد رضوی دینانی
دفتر ترجمه رسمی شماره 1087 تهران
ترجمه رسمی اسناد و مدارک به کليه زبانها
ترجمه رسمی آلمانی توسط مترجم رسمی ایران و آلمان
ترجمه رسمی و غیر رسمی زبانهای دیگر با مهر دادگستری و وزارت خارجه
مترجم رسمی زبان آلمانی، فارسی و عربی در آلمان (پذیرش توسط دادگاه عالی کلن / آلمان)
مترجم رسمی زبان آلمانی قوه قضائیه ایران
آماده همکاری در خصوص مکاتبات اداری شما با شرکتهای خارجی

شهر : تهران

اطلاعات تماس
شهر : تهران
تلفن :
آدرس : میدان انقلاب، خیابان منیری جاوید 69 (71 سابق)، ساختمان اردیبهشت، طبقه 3، واحد 5
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد